Welcome, Guest Login|Sign Out

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/nao-ngo-anh-yeu-em-khanh-on.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=KFFJE9zcUXcendofvid
[starttext] Nào Ngờ Anh Yêu Em - Khánh Đơn

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Nao Ngo Anh Yeu Em - Khanh Don

6
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/coi-nho-nhu-quynh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=C-Wtx0PF388endofvid
[starttext] Cõi Nhớ - Như Quỳnh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Coi Nho - Nhu Quynh

5
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/nguoi-muon-mang-da-den-truoc-nhu-y.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=8W0v4A1FCIYendofvid
[starttext] Người Muộn Màng Đã Đến Trước - Như Ý

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Nguoi Muon Mang Da Den Truoc - Nhu Y

4
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/lien-khuc-neu-xuan-nay-vang-anh-toi.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=HdJoEaswos4endofvid
[starttext] Liên Khúc: Nếu Xuân Này Vắng Anh & Tôi Chưa Có Mùa Xuân - Băng Tâm & Đan Nguyên

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Lien Khuc: Neu Xuan Nay Vang Anh & Toi Chua Co Mua Xuan - Bang Tam & Dan Nguyen

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/neu-xuan-nay-vang-anh-minh-tuyet.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=WTb51dVIf3oendofvid
[starttext] Nếu Xuân Này Vắng Anh - Minh Tuyết

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Neu Xuan Nay Vang Anh - Minh Tuyet

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/dang-xuan-duong-trieu-vu.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=Kif5hj4u6PEendofvid
[starttext] Dáng Xuân - Dương Triệu Vũ

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Dang Xuan - Duong Trieu Vu

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/lien-khuc-canh-thiep-dau-xuan-anh-cho.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=ECdehKIRDCkendofvid
[starttext] Liên Khúc: Cánh Thiệp Đầu Xuân, Anh Cho Em Mùa Xuân - Thanh Thúy & Thiên Kim

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Lien Khuc: Canh Thiep Dau Xuan, Anh Cho Em Mua Xuan - Thanh Thuy & Thien Kim

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/diep-khuc-mua-xuan-thuy-tien.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=SNWjns_eQ2Eendofvid
[starttext] Điệp Khúc Mùa Xuân - Thủy Tiên

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Diep Khuc Mua Xuan - Thuy Tien

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/em-la-xuan-ve-thuy-tien.html[/postlink] endofvid
[starttext] Em Là Xuân Về - Thủy Tiên

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Em La Xuan Ve - Thuy Tien

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/khuc-hat-thanh-xuan-thanh-lan-ngoc-ha.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=j2F4FYeGrI4endofvid
[starttext] Khúc Hát Thanh Xuân - Thanh Lan & Ngọc Hạ

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Khuc Hat Thanh Xuan - Thanh Lan & Ngoc Ha

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/lien-khuc-em-le-chua-nay-chuyen-tinh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=-8nGBYpIAPEendofvid
[starttext] Liên Khúc: Em Lễ Chùa Này & Chuyện Tình Buồn - Quốc Khanh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Lien Khuc: Em Le Chua Nay & Chuyen Tinh Buon - Quoc Khanh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/hay-mang-den-nhung-mua-xuan-nguyen-hung.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=BCw-HAa2x6sendofvid
[starttext] Hãy Mang Đến Những Mùa Xuân - Nguyễn Hưng

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Hay Mang Den Nhung Mua Xuan - Nguyen Hung

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/hoa-co-mua-xuan-bang-kieu.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=PemnEEPMR9Yendofvid
[starttext] Hoa Cỏ Mùa Xuân - Bằng Kiều

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Hoa Co Mua Xuan - Bang Kieu

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/ngay-xuan-vui-cuoi-hoai-linh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=-TcaI4gskuMendofvid
[starttext] Ngày Xuân Vui Cưới - Hoài Linh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Ngay Xuan Vui Cuoi - Hoai Linh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/em-den-tham-anh-dem-30-khanh-ly.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=UBuW2Gv3oEkendofvid
[starttext] Em Đến Thăm Anh Đêm 30 - Khánh Ly

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download [endtext]

Em Den Tham Anh Dem 30 - Khanh Ly

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/dau-nam-di-le-giao-linh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=rHobx_Shhcsendofvid
[starttext] Đầu Năm Đi Lễ - Giao Linh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download [endtext]

Dau Nam Di Le - Giao Linh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/diep-khuc-mua-xuan-phuong-thanh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=Aji2K6oMiiMendofvid
[starttext] Điệp Khúc Mùa Xuân - Phương Thanh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Diep Khuc Mua Xuan - Phuong Thanh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/doan-ca-xuan-thanh-lan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=m8ZTMy_AOn8endofvid
[starttext] Đoản Ca Xuân - Thanh Lan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Doan Ca Xuan - Thanh Lan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/danh-thuc-tam-xuan-tran-thai-hoa.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=AANG-jCq424endofvid
[starttext] Đánh Thức Tầm Xuân - Trần Thái Hòa

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Danh Thuc Tam Xuan - Tran Thai Hoa

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/dan-ao-mua-xuan-doan-thy.html[/postlink] endofvid
[starttext] Đan Áo Mùa Xuân - Đoan Thy

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Dan Ao Mua Xuan - Doan Thy

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/gac-nho-dem-xuan-huong-lan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=ZWqB5F5Ajegendofvid
[starttext] Gác Nhỏ Đêm Xuân - Hương Lan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Gac Nho Dem Xuan - Huong Lan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/chuc-xuan-doan-phi.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=E1n7yyhb7OUendofvid
[starttext] Chúc Xuân - Đoàn Phi

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Chuc Xuan - Doan Phi

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/anh-cho-em-mua-xuan-thuy-tien.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=ZMUxOmogYKQendofvid
[starttext] Anh Cho Em Mùa Xuân - Thủy Tiên

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download [endtext]

Anh Cho Em Mua Xuan - Thuy Tien

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/canh-buom-vuon-xuan-nguyen-hong-nhung.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=g5GNLHuoP6Qendofvid
[starttext] Cánh Bướm Vườn Xuân - Nguyễn Hồng Nhung

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Canh Buom Vuon Xuan - Nguyen Hong Nhung

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/canh-buom-vuon-xuan-ho-le-thu.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=oBrY3ikH_Lgendofvid
[starttext] Cánh Bướm Vườn Xuân - Hồ Lệ Thu

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Canh Buom Vuon Xuan - Ho Le Thu

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/tan-co-canh-thiep-dau-xuan-huong-lan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=sBDXaB-Jz40endofvid
[starttext] Tân Cổ: Cánh Thiệp Đầu Xuân - Hương Lan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Tan Co: Canh Thiep Dau Xuan - Huong Lan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/ben-xuan-thuy-duong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=4LQDjJSAh5Mendofvid
[starttext] Bến Xuân - Thùy Dương

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Ben Xuan - Thuy Duong

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/chuc-phuc-kha-tu.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=WtoULGL4mIcendofvid
[starttext] Chúc Phúc - Khả Tú

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Chuc Phuc - Kha Tu

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/cung-don-mung-xuan-carol-kim.html[/postlink] endofvid
[starttext] Cùng Đón Mừng Xuân - Carol Kim

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Cung Don Mung Xuan - Carol Kim

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/dam-cuoi-dau-xuan-bruce-doan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=KTKi9MaHmtMendofvid
[starttext] Đám Cưới Đầu Xuân - Bruce Đoàn

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Dam Cuoi Dau Xuan - Bruce Doan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/dau-xuan-linh-chuc-thanh-truc-spencer.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=RTWFKLzPtIAendofvid
[starttext]
Đầu Xuân Lính Chúc - Thanh Trúc, Spencer, Đoàn Phi, Philip Huy, Quốc Khanh

Scott có add thêm riêng giọng hát của Spencer, Đoàn Phi, Philip Huy, Quốc Khanh & Thanh Trúc để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe' ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Dau Xuan Linh Chuc - Thanh Truc & Spencer, Doan Phi, Philip Huy, Quoc Khanh

5
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/mua-xuan-la-kho-tuan-vu-my-huyen.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=6A16MxjZSpcendofvid
[starttext]
Mùa Xuân Lá Khô - Tuấn Vũ & Mỹ Huyền

Scott có add thêm riêng giọng hát của Tuấn Vũ & Mỹ Huyền để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe' ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Mua Xuan La Kho - Tuan Vu & My Huyen

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/mua-xuan-la-kho-manh-quynh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=ZXlJ4YSdcfMendofvid
[starttext] Mùa Xuân Lá Khô - Mạnh Quỳnh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Mua Xuan La Kho - Manh Quynh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/lien-khuc-mua-xuan-johnny-dung-nhat.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=4og2ArIh0Gsendofvid
[starttext]
Liên Khúc: Mùa Xuân - Johnny Dũng, Nhật Quân, Nini

Scott có add thêm riêng giọng hát của Johnny Dũng, Nhật Quân & Nini để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe' ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download [endtext]

Lien Khuc: Mua Xuan - Johnny Dung, Nhat Quan, NiNi

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/lac-mat-mua-xuan-bang-kieu.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=oAlycmtTm3Eendofvid
[starttext] Lạc Mất Mùa Xuân - Bằng Kiều

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download [endtext]

Lac Mat Mua Xuan - Bang Kieu

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/lang-nghe-mua-xuan-ve-bang-kieu.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=FSfwNTmxSNwendofvid
[starttext] Lắng Nghe Mùa Xuân Về - Bằng Kiều

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Lang Nghe Mua Xuan Ve - Bang Kieu

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/lang-nghe-mua-xuan-ve-quang-ha.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=7-Hn9ohKi2Eendofvid
[starttext] Lắng Nghe Mùa Xuân Về - Quang Hà

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Lang Nghe Mua Xuan Ve - Quang Ha

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/lang-nghe-mua-xuan-ve-diem-lien-dan-huy.html[/postlink] endofvid
[starttext]
Lắng Nghe Mùa Xuân Về - Diễm Liên & Đan Huy

Scott có add thêm riêng giọng hát của Diễm Liên & Đan Huy để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe' ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Lang Nghe Mua Xuan Ve - Diem Lien & Dan Huy

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/doan-xuan-ca-huong-thuy.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=y3RniGOnpAkendofvid
[starttext] Đoản Xuân Ca - Hương Thủy

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Doan Xuan Ca - Huong Thuy

3
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/chuc-xuan-van-quynh-duong-trieu-vu.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=cjsm4BxRYLEendofvid
[starttext]
Chúc Xuân - Vân Quỳnh & Dương Triệu Vũ

Scott có add thêm riêng giọng hát của Vân Quỳnh & Dương Triệu Vũ để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe' ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Chuc Xuan - Van Quynh & Duong Trieu Vu

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/lien-khuc-cam-on-mua-xuan-cua-me-huong.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=EBfG5pAdII8endofvid
[starttext]
Liên Khúc: Cám Ơn & Mùa Xuân Của Mẹ - Hương Lan & Chế Linh

Scott có add thêm riêng giọng hát của Hương Lan & Chế Linh để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe' ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Lien Khuc: Cam On & Mua Xuan Cua Me - Huong Lan & Che Linh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/xuan-nay-con-khong-ve-quang-le.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=t1OWGlI0yN4endofvid
[starttext] Xuân Này Con Không Về - Quang Lê

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Xuan Nay Con Khong Ve - Quang Le

3
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/xuan-nay-con-khong-ve-che-linh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=S6bO_AdZS30endofvid
[starttext] Xuân Này Con Không Về - Chế Linh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Xuan Nay Con Khong Ve - Che Linh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/chuc-xuan-xuan-phu-bao-tho.html[/postlink] endofvid
[starttext]
Chúc Xuân - Xuân Phú & Bảo Thơ

Scott có add thêm riêng giọng hát của Xuân Phú & Bảo Thơ để các bạn hát song ca với ca sĩ. Chúc các bạn ca hát vui vẻ nhe' ;)

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Chuc Xuan - Xuan Phu & Bao Tho

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/xuan-dep-lam-sao-quang-linh.html[/postlink] endofvid
[starttext] Xuân Đẹp Làm Sao - Quang Linh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Xuan Dep Lam Sao - Quang Linh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/xuan-dep-lam-sao-nhu-quynh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=etxvXQ9ny2Eendofvid
[starttext] Xuân Đẹp Làm Sao - Như Quỳnh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Xuan Dep Lam Sao - Nhu Quynh

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/nhung-kiep-hoa-xuan-nhu-quynh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=T-tIN6es4XYendofvid
[starttext] Những Kiếp Hoa Xuân - Như Quỳnh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download [endtext]

Nhung Kiep Hoa Xuan - Nhu Quynh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/nhung-kiep-hoa-xuan-ho-le-thu.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=dbnc_EVsC0wendofvid
[starttext] Những Kiếp Hoa Xuân - Hồ Lệ Thu

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Nhung Kiep Hoa Xuan - Ho Le Thu

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/mong-chieu-xuan-loan-chau.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=jPRA_MkQUCEendofvid
[starttext] Mộng Chiều Xuân - Loan Châu

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download [endtext]

Mong Chieu Xuan - Loan Chau

1
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/mua-xuan-trong-doi-mat-em-loan-chau.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=LaSZKVIti9cendofvid
[starttext] Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Em - Ninh Cát Loan Châu

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Mua Xuan Trong Doi Mat Em - Loan Chau

2
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/nang-xuan-ngoc-lan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=5rFc3PfhbvQendofvid
[starttext] Nắng Xuân - Ngọc Lan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Nang Xuan - Ngoc Lan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/mua-xuan-oi-tam-ca-ao-trang.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=B-uBQ1sFcysendofvid
[starttext] Mùa Xuân Ơi - Tam Ca Áo Trắng

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Mua Xuan Oi - Tam Ca Ao Trang

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/tam-su-ngay-xuan-tam-doan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=n84TD7m5GeAendofvid
[starttext] Tâm Sự Ngày Xuân - Tâm Đoan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Tam Su Ngay Xuan - Tam Doan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/don-xuan-nhu-quynh.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=h6jX7om8uw8endofvid
[starttext] Đón Xuân - Như Quỳnh

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Don Xuan - Nhu Quynh

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/don-xuan-da-nhat-yen.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=_RUUciGfYAcendofvid
[starttext] Đón Xuân - Dạ Nhật Yến

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Don Xuan - Da Nhat Yen

4
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/don-xuan-nay-nho-xuan-xua-huong-lan.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=JqYyc6IkD4Yendofvid
[starttext] Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa - Hương Lan

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới rồi bấm vào Regular Download đánh 4 chữ bên dưới Type the characters you see in the picture rồi bấm Download. Chờ 60 giây bấm Download
Click Download

[endtext]

Don Xuan Nay Nho Xuan Xua - Huong Lan

0
[postlink] http://nhac-karaoke.blogspot.jp/2013/02/lac-mat-mua-xuan-anh-tu.html[/postlink] http://www.youtube.com/watch?v=DRqaVsRn20cendofvid
[starttext] Lạc Mất Mùa Xuân - Anh Tú

Hướng dẫn Download Karaoke
Các bạn bấm vào chữ Click Download phía dưới để tải về, rồi bấm vào REGULAR DOWNLOAD (chờ 60 giây) đánh 2 chữ trên Type the two words: rồi bấm Download file.
Click Download
[endtext]

Lac Mat Mua Xuan - Anh Tu

Facebook Badge